Monument to Saint Nino, Tbilisi, Georgia

Monument to Saint Nino, Tbilisi, Georgia